Jakie są zadania chemicznego koła naukowego?

chemiczne koło naukowe

Studia chemiczne to czas, w którym pełen nauki, pozwalający zdobyć kwalifikacje do pracy w laboratorium. Studiując, warto sprawdzić, czy na uczelnie działa chemiczne koło naukowe. Aktywność w kole naukowym niesie ze sobą wiele korzyści i na jakiś pozwala oderwać się od książek.

Czym zajmuje się chemiczne koło naukowe?

Chemiczne koło naukowe łączy studentów, którzy interesują się daną dziedziną chemii. Pomaga im rozwijać swoje zainteresowania naukowe, a także daje możliwości wstępu na konferencje, targi i inne eventy naukowe. Pozwalają one zdobywanie doświadczenia i wiedzy innej niż pozyskana z wykładów. Celem koła naukowego jest także popularyzacja nauki wśród młodzieży i organizują specjalne pokazy doświadczalne dla uczniów.  

Co można zyskać, zostając członkiem chemicznego koła naukowego?

Aktywność w kole naukowym niesie ze sobą korzyści w życiu studenckim oraz w przyszłym życiu zawodowym. Z udział w organizacji wydarzeń i pokazów chemicznych, promocję uczelni, a także za wystąpienia na konferencjach, student dostaje zaświadczenia. Zaświadczenia są podstawą do przyznania dodatkowych punktów podczas ubiegania się o stypendium rektora. Mogą również służyć jako wpis do CV. Działalność w kole naukowym pozwala rozwijać sieć kontaktów, dzięki czemu można poznać przyszłego pracodawcę lub praktykodawcę. Student ma szansę rozwinąć umiejętności miękkie takie jak:

  • umiejętność pracy w grupie, 
  • organizacja pracy i wydarzeń, 
  • przejmowanie inicjatywy, 
  • komunikatywność, 
  • zdolność analitycznego i logicznego myślenia.