Informacje o stowarzyszeniu chemicznym

o stowarzyszeniu

Studenckie Stowarzyszenie Chemivention powstało z inicjatywy trzech studentów chemii: Martyny, Mateusza i Piotra, w roku 2020. Wszyscy trzej byli pasjonatami chemii i zawsze chcieli dzielić się swoją wiedzą z innymi. Postanowili założyć stowarzyszenie, które będzie skupiać osoby o podobnych zainteresowaniach, a także umożliwiać im rozwój naukowy i zawodowy.

Początkowo stowarzyszenie działało tylko w ramach jednej uczelni, ale z czasem zyskało coraz więcej członków z innych miast i uczelni. Chemivention organizowało różnego rodzaju wykłady, seminaria i warsztaty, a także prowadziło badania naukowe. Dzięki swojej aktywności i innowacyjnym projektom, stowarzyszenie zyskało coraz większą popularność wśród studentów, naukowców i przemysłowców.

W 2021 roku, Stowarzyszenie Chemivention postanowiło poszerzyć swoją działalność i stało się ogólnopolskim stowarzyszeniem skupiającym studentów z całej Polski. Dzięki temu, członkowie stowarzyszenia mieli jeszcze większe możliwości rozwoju naukowego i zawodowego oraz szansę na nawiązanie kontaktów z innymi pasjonatami chemii.