Podstawowa wiedza chemiczna, którą warto znać

podstawowa wiedza chemiczna

29-07-22

Podstawowa wiedza chemiczna wymaga znajomości pierwiastków oraz ich właściwości. Pierwsze z nich to cechy fizyczne zauważalne bez stosowanie reakcji chemicznych. Warto tu wyróżnić takie właściwości jak: temperatura topnienia i wrzenia oraz gęstość. Jeśli chodzi o cechy chemiczne pierwiastków jedną z najważniejszych jest elektroujemność świadczącą o sile przyciągania elektronów.

Jak powstają pierwiastki chemiczne?

Według powszechnie przyjętej wiedzy najlżejsze pierwiastki taki jak wodór i hel powstały w trakcie Wielkiego Wybuchu, który zapoczątkował istnienie naszego wszechświata. Ich cięższe odpowiedniki ukształtowały się znacznie później. Przyczyną ich powstania są tworzące się gwiazdy. W Słońcu i jego odpowiednikach zachodzą intensywne procesy spalania helu i wodoru.W wyniku procesów jądrowych zachodzących w gwiazdach możliwe jest wytwarzanie węgla i innych pierwiastków znanych z tablicy Mendelejewa.

Związki chemiczne - cechy charakterystyczne

Najprościej rzecz ujmując związki chemiczne to substancje stworzone z co najmniej dwóch pierwiastków, które muszą być połączone w sposób trwały. Podobnie jak pierwiastki związki posiadają wiele właściwości, takich jak temperatura wrzenia i topnienia, reaktywność, przewodnictwo ciepła oraz masa molowa. Omawiany rodzaj połączeń może występować w formie organicznej powstałej w wyniku scalenia wodoru, węgla i innych pierwiastków. Wszystkie pozostałe połączenie nazywa się związkami nieorganicznymi.

Autor szymek

Najnowsze wpisy