Podstawowa wiedza dotycząca kwasów

czym są kwasy

18-07-22

Czym są kwasy? Na tak podstawowe pytanie, odpowiedź powinien znać każdy z nas. W najbardziej ogólnym zarysie możemy stwierdzić, że kwasy są substancjami, które składają się z jednego bądź kilku atomów wodoru, jak również grupy atomów, które nazywane są resztą kwasową. Ogólny wzór kwasów to HnR. Co warto o nich wiedzieć? Przyjrzyjmy się zagadnieniu z bliska.

Kwasy nieorganiczne - budowa, rola, źródła

Czym są kwasy nieorganiczne? Kwasy nieorganiczne podzielić możemy na kwasy tlenowe i beztlenowe. Kwasy tlenowe zawierają w swojej cząsteczce atom tlenu (najmniej jeden, najwięcej sześć). Najważniejsze kwasy tlenowe to; kwas siarkowy, chlorowy, fosforowy czy węglowy. Kwasy tlenowe otrzymywane są poprzez rozpuszczenie wybranego tlenku kwasowego w wodzie. 

Kwasy beztlenowe są roztworami wodnymi wodorków niemetali, które znajdą się w szesnastej oraz siedemnastej grupie układu okresowego. Co najważniejsze, ich cząsteczki nie posiadają atomów tlenu. Najbardziej popularnym jest kwas siarkowodorowy czy cyjanowodorowy. Są bardzo mocne, otrzymywane są poprzez przeprowadzanie reakcji gazowej wodoru z wybranym niemetalem. Powstały wodorek w następnej kolejności rozpuszczany jest w wodzie. Kwasy nieorganiczne występują powszechnie w naturze oraz ludzkim organizmie. 

Kwasy organiczne - budowa, rola, źródła 

Czym są kwasy organiczne? To związki chemiczne, które wykazują typowo kwasowe właściwości. Wszystkie związki organiczne, które zawierają grupę: karboksylową, hydroksylową, enolowa, fenolową, sulfonową oraz tiolową, nazywane są kwasami organicznymi. Najpopularniejsze są kwasy karboksylowe, zawierające mniej niż dziesięć atomów węgla. Kwas mrówkowy, octowy czy mlekowy, to kwasy organiczne. Otrzymuje się je dzięki utlenianiu alkoholu bądź aldehydów. Kwasy organiczne, które nie zawierają grupy karboksylowej, to np. kwas moczowy. Kwasy organiczne są szeroko rozpowszechnione w przyrodzie, m.in. jako składniki budulcowe roślin oraz tkanek zwierzęcych. Powstają w przyrodzie dzięki mikrobiologicznej fermentacji węglowodanów, przede wszystkim w jelicie grubym. 

Autor szymek

Najnowsze wpisy