Podstawowe elementy budowy atomu

elementy budowy atomu

27-07-22

Atomy to najmniejsze jednostki materii, jakie mogą istnieć. Składają się z trzech elementów: protonów, neutronów i elektronów. Protony i neutrony tworzą jądro, podczas gdy elektrony krążą wokół niego. Wszystkie atomy mają taką samą liczbę protonów, ale różną liczbę neutronów, co decyduje o ich masie atomowej.

Atom jest ważnym pojęciem w chemii, pozwalającym zrozumieć, jak pierwiastki zachowują się w reakcji chemicznej. Jest to również ważne dla zrozumienia, w jaki sposób magazynujemy energię, a także rozpad radioaktywny.

Co to jest atom i jak działa?

Atomy są budulcem wszystkiego. Składają się z cząstek subatomowych i elektronów. Atom jest podstawową jednostką materii, złożoną z gęstego centralnego jądra otoczonego chmurą ujemnie naładowanych elektronów.

Atom składa się z trzech głównych części:

  • Dodatnio naładowane jądro (złożone z protonów i neutronów).
  • Ujemnie naładowane elektrony krążące wokół jądra.
  • Dodatnio naładowane cząstki zwane „protonami”, które znajdują się w jądrze.

Atomy tworzące cząsteczki w związki

Atomy są budulcem cząsteczek. Są to najmniejsze cząsteczki, które tworzą cząsteczki i związki. Istnieją dwa rodzaje atomów: protony i neutrony. Protony mają ładunek dodatni, podczas gdy neutrony nie mają ładunku. Elektrony mają ładunek ujemny, więc krążą wokół jądra w określonych wzorach zwanych powłokami elektronowymi. Liczba elektronów w atomie określa, jakie będą jego właściwości chemiczne.

Jak elektrony mieszczą się w atomie?

Elektrony znajdują się w przestrzeni wokół jądra. Elektrony w atomie są ułożone w szereg powłok lub poziomów energetycznych.
Pierwsza powłoka znajduje się najbliżej jądra i ma w sobie dwa elektrony. Druga powłoka zawiera osiem elektronów i znajduje się nieco dalej od jądra niż pierwsza powłoka. W trzeciej powłoce jest 18 elektronów, 32 w czwartej, 50 w piątej i tak dalej, aż dojdziesz do 128, czyli liczby elektronów, które mogą zmieścić się w atomie.

Autor szymek

Najnowsze wpisy