Stany skupienia w chemii – ich właściwości

stany skupienia

12-08-22

Materia to wszystko, co ma masę i zajmuje przestrzeń. Może być stały, płynny lub gazowy. W chemii bardzo ważne są trzy stany skupienia materii. Nie tylko wpływają na sposób, w jaki substancje wchodzą ze sobą w interakcje, ale mają również inne właściwości.

Stany skupienia w chemii – gazowe

Gaz to stan materii, który nie ma określonego kształtu ani objętości i nie jest ciałem stałym, cieczą ani ciałem stałym. Nie ma określonego kształtu, ponieważ cząsteczki gazu są zbyt daleko od siebie, aby ze sobą oddziaływać. Nie ma żadnej objętości, ponieważ cząsteczki są rozrzucone na dużym obszarze. Gazu nie można skompresować do mniejszej przestrzeni, tak jak inne stany materii.

Cząsteczki w gazach są bardzo od siebie oddalone, więc nie przyciągają się tak bardzo, jak gdyby były blisko siebie. Oznacza to, że cząsteczki gazu będą się swobodnie poruszać, nie wpadając na siebie i nie zmieniając swojego kierunku. Gazy mogą zostać podgrzane poprzez dodanie do nich energii, co spowoduje ich ekspansję, aż osiągną taką samą temperaturę jak ich otoczenie.

Stany skupienia w chemii – ciekłe

Stany skupienia materii w chemii - ciecz to trzeci stan skupienia. Płyny nie mają ustalonego kształtu, ale mogą mieć ustaloną objętość. Przybierają kształt pojemnika i są w stanie płynąć.

Ciecz to każda substancja, która ma swobodną powierzchnię i określoną objętość, ale nie ma ustalonego kształtu, lub którą można wlać bez zmiany objętości. Ciecz składa się z maleńkich cząstek (cząsteczek), które są blisko siebie, ale nie są ciasno upakowane.

Stan skupienia ciał stałych

Stałe ciała stałe charakteryzują się sztywnością i masywnością swoich cząstek. Cząstki te są ułożone w ustalony wzór zwany siecią krystaliczną.

Ciało stałe jest często definiowane jako stan skupienia materii, który można opisać jako mający określony kształt i objętość, który nie płynie ani nie odkształca się łatwo. Ciała stałe są zwykle twardymi, sztywnymi substancjami, które mają wysokie temperatury topnienia.

Właściwości ciał stałych zależą od rodzaju wiązania chemicznego, które łączy atomy w jego cząsteczkach lub z jakich typów atomów się składa.

Autor szymek

Najnowsze wpisy